Menu

Pravila nagradnog natječaja – Božićno fotografiranje – Poliklinika Fem Point

Pravila nagradnog natječaja - Božićno fotografiranje - Fem Point
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Poliklinika Fem Point, Sveučilišna avenija 1, Rijeka, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 07.12.2021., a završiti 14.12. 2021. u 23:59h. Natječaj se odnosi na sudionike iz područja Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali bit će dostupni na Facebook i Instagram stranici organizatora.

Članak 4

NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima dvije nagrade koju može dobiti jedna osoba na Facebooku, a jedna na Instagramu. Dobitnici se objavljuju 15.12.2021. godine.

Nagrada je profesionalno fotografiranje na božićnom setu profesionalnog fotografa Filipa Gržinčića.

Uvjeti i pravila:

Unaprijed su zakupljeni termini za fotografiranje te se oni ne mogu mijenjati. Zakupljeni termini su u navedenom periodu:

Ponedjeljak, 20.12.2021. Od 16:20 – 16:40 (Za pobjednika natječaja na Facebooku)

Ponedjeljak, 20.12.2021. Od 16:40 – 17:00 (Za pobjednika natječaja na Instagramu)

Molimo vas da sudjelujete u natječaju ako znate da ćete biti slobodni u navedenom terminu. U slučaju da osvojite fotografiranje na božićnom setu, a niste u mogućnosti doći u navedenom terminu, nagradu ćemo morati prepustiti drugom sljedećem najkreativnijem odgovoru.

Dodatna pravila vezana uz korištenje nagrade:

Nagrada se može iskoristiti isključivo na setu Gržinčić Creative Visuals na adresi: Zagrebačka 19b, 51000, Rijeka.

Nakon fotografiranja slijedi online isporuka 7 profesionalno obrađenih fotografija koje će vam biti dostavljene u roku od 7 radnih dana nakon termina. Fotograf radi selekciju po vlastitom nahođenju.

Fotografiranje je namijenjeno isključivo parovima, djeci te roditeljima s djecom. Set nije namijenjen fotografiranju s ljubimcima.

Jedan termin je isključivo za jednu obitelj / par.

Nemojte kasniti na dogovoreni termin jer nakon Vas dolazi nova obitelj te nećete imati dovoljno vremena za fotografiranje.

Fotografiranje traje sveukupno 20 minuta (5 minuta za pripremu i 15 minuta za fotografiranje). Preporuka je da dođete već spremni za fotografiranje. Prostor za fotografiranje ima 100m2 i 4,5m visoki strop tako da omogućuje dovoljno mjesta za neometano spremanje i eventualni boravak dvije obitelji istovremeno u prostoru.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Instagram www.instagram.com. i www.facebook.com, osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju na Facebooku potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora Poliklinika Fem Point i napraviti sljedeće:

  1. U  komentar napisati zašto biste baš vi trebali osvojiti profesionalno fotografiranje?

Za pravo sudjelovanja u natječaju na Instagramu potrebno je otići na Instagram stranicu Organizatora Poliklinika Fem Point i napraviti sljedeće:

  1. U komentaru napisati zašto biste baš vi trebali osvojiti profesionalno fotografiranje

Sudionici mogu sudjelovati na oba natječaja, ali osvojiti najviše 1 nagradu.

Svi Sudionici slobodni su uključiti se u Natječaj u bilo kojem trenutku, a najkasnije  do 14.12.2021. u 23:59h.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Istekom razdoblja trajanja natječaja iz članka 4. ovih Pravila, pobjednici Natječaja bit će proglašeni zaključno s danom 15.12.2021. prema odluci žirija na Facebook stranici Poliklinike Fem Point (u komentaru objave natječaja), na Fem Point Instagram stranici Poliklinike Fem Point (u komentaru objave natječaja).

Žiri Natječaja će o konačnim pobjednicima odlučiti prema najzanimljivijem odgovoru na Facebook i Instagram komentaru u kojoj će sudjelovati svi komentari sudionika.

Sudionici Natječaja izričito prihvaćaju da po navedenom kriteriju budu birani od strane članova žirija i odluku prihvaćaju kao konačnu.

Stručni žiri čine:

  1. Poliklinika Fem Point, Sveučilišna avenija 1, Rijeka
  2. Nevena Vretenar, Brandier – partnerska agencija

Više Sudionika s istim prezimenom s iste adrese smatrat će se jednim pobjednikom. Objavljeni dobitnik treba na Instagram i Facebook stranicu Poliklinike Fem Point poslati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, e-mail i broj mobitela.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici će biti obaviješteni na službenoj Facebook i Instagram stranici Poliklinike Fem Point najkasnije 15.12.2021., te će Poliklinika Fem Point podatke o dobitnicima proslijediti fotografu, Filipu Gržinčiću.  Fotografiranje će se održati u studijskom prostoru fotografa Filipa Gržinčića u Rijeci, na adresi: Zagrebačka 19b, 51000, Rijeka, u terminima koji su navedeni u članku br.4.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtjevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici, njihovo ime i prezime mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti na web stranici te Facebooku i Instagramu bez naknade.

Članak 11

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno najkasnije 15.12.2021. na službenoj Facebook i Instagram stranici Organizatora https://www.instagram.com/fempointpoliklinika/ , https://www.facebook.com/fempointpoliklinika/ u komentarima objave natječaja.

Članak 12

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 13

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 14:

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 15

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Članak 16

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službenih Instagram i Facebook stranica Organizatora.

Članak 17

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom i Instagramom, Instagram i Facebook ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Poliklinika fem Point, a ne Instagramu ili Facebooku. Napominjemo, Instagram i Facebook su javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba.

Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook i Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Poliklinika Fem Point ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook i Instagram stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, tagiranja, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.

Rijeka, 07.12.2021.

Organizator

Poliklinika Fem Point, Sveučilišna avenija 1, Rijeka

© 2020 Poliklinika Fem Point. Sva prava pridržana. Grafički i web dizajn Studio AF.

© 2020 Poliklinika Fem Point. Sva prava pridržana. Grafički i web dizajn Studio AF.